Misija i vizija

Misija i vizija

VIZIJA
Igre prijateljstva međunarodna je tradicionalna manifestacija koja se održava u duhu fair playa potičući društveni razvoj sportaša istovremeno njegujući sportski i natjecateljski karakter sudionika.

MISIJA
Kontinuirano organizirati, promovirati i provoditi manifestaciju Igara prijateljstva vodeći brigu o rodnoj i nacionalnoj ravnopravnosti potičući sportsko ozračje te šireći duh prijateljstva i zdravog nadmetanja među ekipama.